Uponor Smatrix Move

室内气候控制系统

Uponor Smatrix Move 供水温度控制

Uponor Smatrix Move
Smatrix Move 用于辐射制热系统。它包含了控制器, 一个接线的室外传感器, 一个供/回水传感器。控制器通过控制三通混水阀执行器来控制供水温度。可选循环泵控制。


Uponor Smatrix Move PLUS
Smatrix Move Plus用于辐射制热/制冷系统。它包含了控制器, 一个接线的室外传感器, 一个供/回水传感器和一个无线温控器。控制器通过控制三通混水阀执行器来控制供水温度。可选循环泵控制

Uponor Smatrix Move
203017996E214AC986C09C4683A5A25B

室内气候解决方案

产品样册

PDF 1.89MB
Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move/ Move PLUS

安装和操作手册

PDF 22.75MB